Łowicz

Nie!Dla przebiegu trasy Kolei Dużych Prędkości w gminie Nieborów

Wszystkie trzy warianty przebiegu trasy Kolei Dużych Prędkości zaproponowane przez Centralny Port Komunikacyjny są nie do przyjęcia – tak brzmi stanowisko Wójta Gminy Nieborów. Zarówno władze gminy jak i mieszkańcy są pełni obaw co przedstawionej propozycji – mówi Jarosław Papuga Wójt Gminy Nieborów.

Dla turystycznej gminy jaką jest Nieborów każdy z wariantów jest niekorzystny – mówi wójt

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.