Żyrardów

Wysokie noty w rankingu

„Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów” opublikowany w dwutygodniku „Wspólnota”, jest bez wątpienia sukcesem Żyrardowa. Dwutygodnik to niezależne czasopismo poświęcone samorządom. Żyrardów znalazł się w gronie miast z wysoką kwotą wydatków majątkowych, czyli środków, które są przeznaczone na inwestycje:

Mówił Lucjan Krzysztof Chrzanowski Prezydent Żyrardowa

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.