Łowicz

Nowy Naczelnik Nowego wydziału w UM Łowicz

Krystian Cipiński, wygrał konkurs na stanowisko Naczelnika Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej i Przedsiębiorczości w Urzędzie Miejskim w Łowiczu. Jest to nowy wydział, który powstał po reorganizacji urzędu ubiegłym miesiącu.
Krystian Cipiński jest radnym Rady Powiatu Łowickiego i instruktorem merytorycznym w Łowickim Ośrodku Kultury.
Wyniki przeprowadzonego naboru zostały ogłoszone wczoraj.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.