Łowicz

Godzina 17.00 dzisiaj w Łowiczu

W Łowiczu, tak jak w całej Polsce, o godzinie 17.00 odbędą się dziś uroczystości upamiętniające 75 – rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystość odbędzie się na cmentarzu katedralnym, przy kwaterach wojennych oraz przy pomniku Szarych Szeregów przy ulicy Blich.
Mówi Burmistrz Łowicza Krzysztof Kaliński:

Przed uroczystością o po godz. 16.30 na Starym Rynku, będzie czekał autobus MZK, który bezpłatnie o godz. 16.45 zawiezie zainteresowane osoby pod bramę cmentarną, a po uroczystości odwiezie z powrotem na Stary Rynek.

Dzisiaj o godzinie 17.00 uruchomione zostaną syreny alarmowe – będzie to jednorazowa ogólnopolska akcja testowania systemów ostrzegawczych. Na terenie miasta będzie to około 10 syren zlokalizowanych na instytucjach miejskich i zakładach pracy oraz syreny PSP i OSP.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.