Łowicz

Miejskie podsumowanie roku szkolnego w Łowiczu

W Łowiczu w Szkole Podstawowej numer 3 im kard. Karola Wojtyły odbyła się dziś (14 czerwca) uroczysta gala z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019 w szkołach podstawowych i gimnazjach. Mówi Krzysztof Kaliński Burmistrz Łowicza:

Władze miasta nagrodziły statuetkami, dyplomami i książkami wyróżniających się uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, oraz trzecich klas gimnazjalnych, w trzech kategoriach: za najwyższą średnią ocen i wzorowe zachowanie, w kategorii ,,osobowość szkoły” oraz najlepszych sportowców. Podsumowanie roku szkolnego, to dla uczniów plany na wakacje:

Podziękowania otrzymali również dyrektorzy szkół i przedszkoli.
Uroczystość stała się również okazją do złożenia szczególnych podziękowań Jolancie Urbanek, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, a wcześniej dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łowiczu, która z końcem roku szkolnego przechodzi na emeryturę.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.