Żyrardów

Jednogłośnie za

Rada Powiatu Żyrardowskiego przyznała absolutorium i wotum zaufania  Staroście. Sesja Rady Powiatu odbyła się wczoraj. Radni byli zgodni. Wszyscy obecni na Sali czyli  siedemnastu radnych zagłosowali za. Zaskoczeniem było podziękowanie także byłemu staroście:

Mówiła Beata Sznajder Starosta Powiatu Żyrardowskiego.

Mówił Wojciech Szustakiewicz były Starosta Powiatu Żyrardowskiego dziś Radny Rady Powiatu.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.