Sochaczew

Decyzja wsparcia dla sołectw zapadła

http://mazowieckie.ksow.pl/news/entry/14266-mazowiecki-instrument-aktywizacji-solectw-mazow.html

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. Uchwałą tą, władze Województwa Mazowieckiego przyznały gminom partycypującym pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nie zadań. Lista Beneficjentów obejmuje 1178 zadań zgłoszonych przez 264 gminy na kwotę 11 mln 400 tysięcy złotych.

Mówił Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.