Kutno

Autobusy elektryczne już niebawem

Za kilka miesięcy na ulice Kutna wyjada 3 pierwsze autobusy elektryczne. Rozstrzygnięto przetarg na dostawę autobusów elektrycznych oraz systemu ładowania. Zakup pojazdów jest ostatnim elementem w realizacji unijnego projektu pn.: “Poprawa stanu publicznego transportu zbiorowego Miasta Kutno poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych oraz modernizację infrastruktury transportowej”. Miasto Kutno na ten projekt pozyskało dofinansowanie w wysokości ponad 14 mln zł. Mówi Prezydent Kutna Zbigniew Burzyński.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.