Kutno

Rosną oświatowe wydatki

Rosną wydatki samorządów na oświatę. W Kutnie kwoty kształtują się na poziomie ok. 52 mln złotych. Samorządowcy podkreślają, że przy rosnących kwotach na funkcjonowanie oświaty, nie rośnie subwencja oświatowa, czyli udział środków finansowych z budżetu państwa – mówi Zbigniew Wdowiak Zastępca Prezydenta Kutna.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.