Rawa Maz.

Rada ds. Rodziny rozwiązana

Rada do spraw Rodziny w Rawie Mazowieckiej rozwiązana. Decyzją burmistrza, dla którego Rada jest organem doradczym obecna kadencja została zakończona. Dlaczego? Mówi Piotr Irla, burmistrz Rawy Mazowieckiej.

Burmistrz zarzucił również członkom Rady, że w regulaminowym terminie nie przedstawili rocznego sprawozdania z działalności. Te zarzuty odpierają dotychczasowi członkowie Rady. Mówi Anna Przerwa, przewodnicząca Rady ds. Rodziny.

W miejsce poprzednich członków Rady burmistrz powołał nowy skład.

Rada ds. Rodziny została powołana w połowie 2018 roku przez poprzedniego burmistrza Dariusza Misztala.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.