Łowicz

Nie będzie wypłaty dla strajkujących nauczycieli w Powiecie Łowickim

W Powiecie Łowickim nauczyciele powiatowych placówek, biorący udział w strajku nie otrzymają wynagrodzenia za czas protestu. Taką informację przekazał starosta Marcin Kosiorek. Stosowne pismo przekazane zostało Komitetom Strajkowym oraz dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Łowicki:

Mówił Starosta Łowicki Marcin Kosiorek.
Jak możemy przeczytać w piśmie w piśmie, wynagrodzenie nauczyciela z określonych godzin pracy 18/18 za 1 dzień strajku wynosi średnio: nauczyciel stażowy – 121 zł, nauczyciel kontraktowy – 150 zł, nauczyciel mianowany – 171 zł natomiast nauczyciel dyplomowany 201 zł (kwoty są kwotami brutto).
Z racji tego, że nauczyciele otrzymali już wynagrodzenia za kwiecień, muszą się liczyć z obowiązkiem zwrotu wynagrodzenia za czas nie wykonywania pracy w maju. I tu nie obowiązuje prawo mówiące o potrąceniu za porozumieniem.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.