Żyrardów

80 milionów przeznaczono na programy wsparcia na Mazowszu.

Samorząd Województwa Mazowieckiego ma do rozdysponowania osiemdziesiąt  milionów złotych.  Część programów już ruszyła, ponieważ zmiana w budżecie województwa została podjęta na minionym posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Z realizowanych projektów może skorzystać wiele grup społecznych:

Mówił Mirosław Adam Orliński, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.