Sochaczew

Tak dla bonifikaty dla mieszkańców

95% bonifikaty na przekształcanie gruntów z użytkowanie wieczystego na własność wprowadzili  Sochaczewscy radni, którzy uchwałę w tej sprawie wprowadzili jednogłośnie. Chodzi o działki wykorzystywane na cele mieszkaniowe, czyli zabudowane blokami, kamienicami i prywatnymi domami.

Ta bonifikata jest elementem sprawiedliwości społecznej

mówi Piotr Osiecki burmistrz miasta Sochaczewa.

W projekcie uchwały wprowadzono jedną zmianę, tj. zastrzeżenie, że z ulgi mogą skorzystać tylko osoby nieposiadające zaległości podatkowych, w opłatach za wieczyste użytkowanie gruntów czy w innych opłatach lokalnych. Uchwała wejdzie w życie dwa tygodnie po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.