Łowicz

Radni opowiedzieli się za remontem oczyszczalni ścieków.

foto.: BK

Rada Miejska w Łowiczu uchwaliła zmiany w wieloletniej prognozie finansowej miasta na lata 2019-2027, tegorocznym budżecie miasta i upoważnieniu burmistrza do wystąpienia do NFOŚiGW o zwiększenie dotacji na remont oczyszczalni ścieków. Na mocy aktualnie obowiązującej umowy ratusz ma zagwarantowane dofinansowanie w wysokości 45 mln zł, a będzie ubiegał się o jej zwiększenie do 66 mln zł.

Mówił Henryk Kazimierz Zasępa przewodniczący rady miasta Łowicz.

Mówił Jan Krzysztof Kaliński burmistrz Łowicza.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.