Łowicz

Biskup Alojzy Orszulik spocznie w krypcie Katedry Łowickiej

28 lutego, czyli w najbliższy czwartek rozpoczną się Uroczystości Pogrzebowe księdza Biskupa Alojzego Orszulika. O godzinie 18 trumna zostanie wprowadzona do Bazyliki Katedralnej w Łowiczu, gdzie sprawowana będzie Msza Święta i czuwanie modlitewne zakończone Apelem Jasnogórskim. Natomiast 1 marca, czyli w piątek o godzinie 10 w Katedrze rozpocznie się Modlitwa Brewiarzowa a potem Msza Święta Pogrzebowa. Biskup Alojzy Orszulik spocznie w krypcie Katedry Łowickiej.

Wczoraj (21.02.) zmarł Biskup Senior Diecezji Łowickiej Alojzy Orszulik. Zmarł w 90. roku życia i 62. roku kapłaństwa. Mówi Wojciech Osial, Biskup Pomocniczy Diecezji Łowickiej.

Biskup Alojzy Orszulik urodził się 21 czerwca 1928 roku w Baranowicach. W latach okupacji i zaraz po wojnie pracował jako stolarz. W 1948 roku podjął naukę w Niższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Chełmie. Śluby wieczyste złożył 8 września 1956, zaś święceń prezbiteriatu udzielił mu 22 czerwca 1957 w Ołtarzewie kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski.

W 1962 roku został skierowany do pracy w Sekretariacie Episkopatu Polski. Od 1968 roku kierownik Biura Prasowego Episkopatu Polski. Konsultor Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. Członek i sekretarz Komisji Wspólnej Przedstawicieli Episkopatu Polski i Rządu PRL. Brał udział w przygotowaniach kolejnych pielgrzymek papieskich do Polski. W Konferencji Episkopatu Polski wiceprzewodniczący Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu i członek Komisji ds. Wydawnictw Kościelnych. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. W latach 1989-94 był zastępcą Sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski.

8 września 1989 roku mianowany biskupem pomocniczym diecezji siedleckiej.

25 marca 1992 roku, po erygowaniu Diecezji Łowickiej, został nominowany pierwszym Biskupem Łowickim. Ingres do Katedry w Łowiczu odbył 12 kwietnia 1992 roku. Jak podkreśla Marcin Kosiorek, starosta łowicki Biskup Orszulik był niezwykle ważną postacią dla Łowicza.

Ksiądz Biskup Orszulik erygował Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu, utworzył Kolegium Katechetyczne w Łowiczu, reaktywował kapitułę archikolegiacką i powołał diecezjalną Caritas. Dzięki jego decyzji i staraniom powstało też Radio Victoria. Mówi Dyrektor Rozgłośni ks. Piotr Krzyszkowski.

Biskup Alojzy Orszulik otrzymał tytuł honorowego obywatela Miast Łowicza i Łęczycy. Był honorowym członkiem Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

22 maja 2004 roku Biskup Alojzy Orszulik przeszedł na emeryturę i do końca swoich dni pozostał w Łowiczu.
4 listopada 2010 roku odznaczony przez Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego, Orderem Orła Białego.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.