Łowicz

Tabliczki dla turystów

Długo oczekiwane tablice informacyjne pojawiły się z początkiem tego roku na zabytkowych obiektach w Łowiczu. Urząd miejski do oznakowania w taki sposób wybrał 41 obiektów. O dodatkowy element uatrakcyjniający turystycznie miasto. Mówi Mi chał Zalewski kierownik biura ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych w urzędzie miejskim w Łowiczu. Informacja zamieszczona na każdej z tablic jest w języku polski, angielskim, francuskim i niemieckim.

Obiekty na których zostały umieszczone tablice są wpisane do rejestru zabytków i uzgodnione z łódzkim wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.