Skierniewice

Rada Powiatu Skierniewickiego przyjęła budżet

Dochody na poziomie blisko 22 milionów złotych, wydatki w wysokości 21,5 mln zł i 419 tys. złotych nadwyżki – tak wygląda budżet Powiatu Skierniewickiego na ten rok. Radni jednogłośnie zagłosowali za uchwaleniem budżetu. Mówi starosta skierniewicki Mirosław Belina


Budżet zakłada blisko 420 tys. złotych nadwyżki. To jedna z najwyższych nadwyżek operacyjnych. Ma ona pozwolić na sfinansowanie inwestycji z własnych środków, bez konieczności oczekiwania na środki zewnętrzne.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.