Łowicz

Prace przy freskach

Podczas ostatnich prac konserwatorskich prowadzonych w Kościele Pijarskim w Łowiczu na jednej ze ścian odkryty został fresk. Przedstawia on Ekstazę Świętej Teresy z Avilla od Jezusa. Fresk do tej pory zamalowany był farbą i zastawiony drewnianym ołtarzem stiukowym:

Mówił Ojciec Adrian Galas, Rektor Kościoła Pijarskiego w Łowiczu, pod wezwaniem Matki Bożej łaskawej i świętego Wojciecha.
Przeprowadzone prace obejmowały konserwację polichromii, dwóch sklepień oraz ściany bocznej w zachodniej nawie kościoła:

W tym roku planowany jest kolejny etap prac. Zostały już złożone dwa wnioski na odnowienie ołtarza Świętego Wojciecha i kolejnej ściany i nawy bocznej.
Warto nadmienić, ze pierwsze freski w tym kościele powstały na początku XVIII wieku. Kościół pijarski w Łowiczu budowany był etapami. Pierwsza najstarsza część, – prezbiterium, powstała pod koniec XVII wieku.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.