Skierniewice

Klasyk 3. w Łódzkiem, 27. w Polsce!

10 stycznia miesięcznik „Perspektywy” ogłosił XXI Ranking Liceów Ogólnokształcących 2019, który różnił się od poprzednich edycji przede wszystkim ilością ocenionych szkół. O ile dotąd Ranking prezentował 500 najlepszych liceów w Polsce, spośród których 100 najlepszych miało tytuł Złotej Szkoły, o tyle w tym roku w Rankingu liceów sklasyfikowano 1000 szkół i 200 najlepszym przyznano złotą odznakę.

Nie zmieniły się kryteria oceniania szkół, którymi dalej są: sukcesy w olimpiadach (30%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%) i wyniki matury z przedmiotów rozszerzonych (45%). Nad prawidłową klasyfikacją szkół czuwa specjalna kapituła, którą tworzą: przewodniczący Komitetów Głównych olimpiad, dyrektorzy Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz przedstawiciele Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

W Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2019 Klasyczne LO zajęło 27. miejsce w Polsce i 3. miejsce w województwie łódzkim. Klasyk nie tylko zachował prestiżowy tytuł „Złotej Szkoły”, ale awansował do ścisłej czołówki najlepszych liceów w Polsce.

źródło: http://www.klasykskierniewice.pl

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.