Sochaczew

600 tys. zł dotacji na Sochaczewskie Kluby i Stowarzyszenia sportowe

Burmistrz Miasta Sochaczew ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście na rok 2019.

Mówiła Agata Kalińska, naczelnik wydziału sportu i organizacji pozarządowych miasta Sochaczew.

Pieniądze zostaną rozdzielone w czterech kategoriach:

Mówiła Agata Kalińska.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.