Łowicz

Trwają prace w kryptach prymasowskich

Krypty prymasowskie w Bazylice Katedralnej w Łowiczu zostaną udostępnione turystom.
W kościele pochowanych jest 12 arcybiskupów gnieźnieńskich, którym przysługiwała godność prymasów Polski. W 2015 roku rozpoczęły się prace zmierzające do udostępnienia miejsc pochówków hierarchów, zwiedzającym. Pierwsza faza robót przeprowadzona była w nawie północnej świątyni, następna w południowej.
Obecnie powstaje korytarz, który pod ziemią połączy obie nawy. W styczniu rozpocznie się ostatni etap prac pod główny ołtarzem.

Mówił Ksiądz Adam Matysiak, Ekonom Diecezjalny.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.