Gość dnia Poranny

Urszula Kapusta Tymoszczuk Dyrektor ZOZ w Łowiczu

Stypendium w wysokości 2 tysiące złotych miesięcznie przez cały rok będą otrzymywać studenci ostatniego roku uczelni medycznych o specjalizacji: pediatria i interna, którzy zaraz po ukończeniu nauki przez trzy lata będą chcieli pracować w ZOZ w Łowiczu.
Na takie stypendia chętni studenci będą mogli liczyć już od października. Stypendystów będzie obowiązywała umowa zabezpieczająca interesy łączących ją stron.
Więcej, między innymi na ten temat w rozmowie z Gościem Radia Victoria, zapraszam:

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.