Poranny

Paweł Czarnecki Dyrektor Uzdrowiska Uniejów Park

Od połowy marca, w obowiązującym reżimie sanitarnym, uzdrowiska mogą przyjmować już kuracjuszy. Czy ci jednak wrócili do uzdrowisk? O tym m.in. w rozmowie z Gościem.

Gość dnia

Materiał reporterski