Gość dnia Popołudniowy

Paulina Drozd Koordynator kampanii społecznej Azymut Rodzina

Rocznie w powiecie żyrardowskim do pieczy zastępczej, na podstawie orzeczeń sądu, trafia ok. 30 dzieci, niestety miejsc w pieczy zastępczej systematycznie ubywa. Powiatowe Centrum Pomocy w Żyrardowie organizuje więc kampanie pod hasłem  Azymut Rodzina – obierz kurs na rodzinę, zostań opiekunem zastępczym. Radio Victoria wspiera inicjatywę patronatem medialnym, a więcej na ten temat w rozmowie, zapraszam:

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.