Gość dnia Poranny

Jacek Pełka

Zakład Wodocągów i Kanalizacji Wod-Kan w Skierniewicach realizuje projekty porządkujące gospodarkę wodno-ściekową w mieście. W wyniku inwestycji powstają...

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.