Gość dnia Poranny

Biskup Wojciech Osial

Środowiska lewicowe nie ustają w krytyce kościoła i nauczania religii w szkole. Stawiane zarzuty najczęściej dotyczą kompetencji nauczycieli religii, a...

Gość dnia

Materiał reporterski