Poranny

Magdalena Kozak koordynator projektu “Rehabilituj się na zdrowie”

“Rehabilituj się na zdrowie”  to program bezpłatnej rehabilitacji dla pacjentów onkologicznych z terenu województwa łódzkiego.Głównym celem projektu jest poprawa stanu zdrowia i sprawności 300 mieszkańców województwa. O tym projekcie w rozmowie.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.