Gość dnia Poranny

Łukasz Kasperczyk Zastępca Dyrektora Wydziału Promocji i Kultury UM Żyrardowa

Wydział Promocji i Kultury Urzędu Miasta  Żyrardowa od kilku miesięcy funkcjonował bez Dyrektora. Osoba pełniąca tę funkcję  przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Z końcem minionego roku został rozstrzygnięty konkurs na Zastępcę  Dyrektora Wydziału Promocji i Kultury. Nowy Zastępca zarządza wydziałem od 02 stycznia. Więcej w rozmowie z Gościem, zapraszam:

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.