Gość dnia Poranny

Józef Matysiak, starosta rawski

fot. RV

Powiat rawski rozpoczyna starania o utworzenie peronu kolejowego na swoim terenie. Miałby on powstać na trasie centralnej magistrali kolejowej, która przebiega przez powiat. Czy są realne szanse na stworzenie dworca? O tym porozmawiam z dzisiejszym gościem Radia Victoria. Zapraszam.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.