Gość dnia Popołudniowy

Ewa Bąbała Dyrektor DPS w Żyrardowie

Dramatyczna sytuacja żyrardowskiego DPS-u, aż   27 wymówień złożyli pracownicy merytoryczni domu pomocy. Powodem jest zbyt niskie wynagrodzenie. Dom pomocy Społecznej im Ks J. Popiełuszki jest przykładem wśród tego typu placówek. O krytycznej sytuacji dotykającej pensjonariuszy w rozmowie z Gościem, zapraszam:

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.