Poranny

Agnieszka Napiórkowska i Magdalena Gorożankin

Pod hasłem “Zdrowaś, Maryjo!” w najbliższa sobotę odbędzie się VIII Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet . Kobiety z diecezji łowickiej w tym roku spotkają się w Suserzu . O tym wydarzeniu więcej w rozmowie.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.