ŁÓDZKIE POMAGA UKRAINIE

Odkąd 24 lutego 2022 roku rosyjskie wojska przekroczyły granicę i zaatakowały Ukrainę, jej mieszkańcy żyją w ciągłym strachu. W obliczu działań wojennych bezbronni ludzie ukrywają się przed pociskami i rakietami w schronach, piwnicach, w metrze. Z dnia na dzień sytuacja staje się coraz gorsza i bardziej groźna, giną setki cywilów. Na miejscu niezbędna jest natychmiastowa pomoc humanitarna. Wielu Ukraińców wybrało ucieczkę do Polski, są to głównie kobiety i dzieci. Na ich twarzach maluje się zmęczenie, cierpienie i strach. W całym kraju, również i w regionie łódzkim organizowane są zbiórki i akcje, które mają pomóc naszym sąsiadom.

Mieszkańcy województwa, a wśród nich beneficjenci Funduszy Europejskich, pomagają zarówno tym Ukraińcom, którzy zostali w swym państwie, jak i tym, którzy zdecydowali przedostać się do Polski. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ściśle współpracuje z rządem Polski i Wojewodą Łódzkim, koordynuje akcje oraz przygotowuje miejsca tymczasowego pobytu dla uchodźców oraz punkty, w których można przekazywać i przechowywać dary od mieszkańców województwa. Aby uchodźcy mogli bezpiecznie i bez problemów poruszać się po naszym kraju, beneficjent FE – Łódzka Kolej Aglomeracyjna zabezpieczyła bezpłatne przejazdy.

Machina pomocy

Beneficjenci Funduszy Europejskich – miasta i gminy z województwa łódzkiego – uruchomiły sztaby kryzysowe. Koordynują one działania podejmowane przez różne organizacje i mieszkańców powiatu. Dzięki temu powstaje baza miejsc noclegowych oraz zbiórek darów. Osoby, które chcą pomóc, znają język ukraiński, dysponują samochodem lub miejscami w domu i mogą przyjąć pod swój dach uciekających przed wojną, mogą zgłaszać się do urzędów miast i gmin w całym województwie. Urzędnicy i wolontariusze czekają na kontakt od rodzin, które przyjęły uchodźców i potrzebują wsparcia, ale i obywateli Ukrainy, którzy chcą uzyskać pomoc i informacje. Miasta uruchomiły punkty zbiórki darów dla potrzebujących. Do pomocy włączył się też inny beneficjent FE – Państwowa Straż Pożarna w Łodzi, która we współpracy z jednostkami OSP z regionu prowadzi akcję zbiórki sprzętu pożarniczego i ochrony osobistej dla ukraińskich strażaków.

Mobilizacja mieszkańców województwa łódzkiego Poza działaniami samorządowymi, pojawia się wiele indywidualnych inicjatyw. Mieszkańcy wszystkich powiatów prowadzą zbiórki darów, m.in. żywności, odzieży, leków, koców, środków higienicznych i zawożą je na granicę. Stamtąd zabierają ludzi, którzy są rozlokowywani w domach rodzin deklarujących chęć przyjęcia uchodźców z Ukrainy. Pomagają też przedsiębiorcy i instytucje edukacyjne. Wśród nich są ci, którzy skorzystali ze wsparcia Funduszy Europejskich, a teraz sami pomagają potrzebującym. To szkoły ze województwa łódzkiego. Dobro powraca.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
rpo@aplanmedia.pl

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.