Łowicz

Vivat Academia, vivant professores!!!

Ponad 300 seniorów w Łowiczu rozpoczęło dziś nowy rok nauki w Łowickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Najstarsi mieszkańcy tego miasta będą się spotykać na zajęciach, warsztatach i wycieczkach. Liczba słuchaczy z roku na rok rośnie.

Pierwsze zajęcia zorganizowane w grupach słuchacze UTW w Łowiczu rozpoczną już w poniedziałek.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.