Łowicz

Pieniądze na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP

7 jednostek OSP z powiatu łowickiego otrzymało dofinansowanie na zakup sprzętu i wyposażenia.  Środki pochodzą w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Mówi Wojciech Miedzianowski Prezes WFOŚiGW w Łodzi.

Pieniądze trafiły m.in. do Osp w Starym Waliszewie – Mówi druh Cezary Olejniczk.

Pieniądze otrzymały także OSP Bielawy, OSP Bobrowniki, OSP Jamno, OSP Kompina, OSP Łyszkowice o OSP Przemysłów.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.