Aktualności

Większe pieniądze na renowację zabytków

foto: lodzkie.p

O milion złotych Zarząd Województwa Łódzkiego zwiększył limit środków finansowych na renowacje zabytków w województwie łódzkim. Kwota przekazana na ten cel wynosi w tym roku aż 6 milionów złotych. Pierwsze 5 mln zł na prace przy zabytkach samorząd województwa przeznaczył jeszcze w pierwszej połowie 2021 r . O wsparcie może ubiegać się każdy posiadacz obiektu wpisanego do rejestru zabytków w województwie łódzkim. Maksymalna kwota, o którą można się starać, to 100 tys. zł. Pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na prace budowlane, remontowe, projektowe, na wykonanie ekspertyz technicznych bądź konserwatorskich, czy przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych. Dotacja z budżetu województwa łódzkiego może pokryć połowę planowanych wydatków na remont, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nawet całość wydatków.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.