Łowicz

Terytorialsi pomagają usuwać szkody

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej pomagali w usuwaniu skutków nawałnicy jaka dotknęła gminę Kiernozia. Żołnierze głównie uczestniczyli w pracach porządkowych w zespole parkowo – pałacowym. O dodatkową pomoc wnioskowała wójt gminy.

Mówiła Beata Miazek Wójt Gminy Kiernozia.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.