Aktualności

Biskup Łowicki odwołuje dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane

źródło: diecezja.lowicz.pl

DEKRET Biskupa Łowickiego

o odwołaniu dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane:

Stosownie do decyzji Konferencji Episkopatu Polski podjętej na 389. Zebraniu Plenarnym w Kalwarii Zebrzydowskiej w dniach 11-12 czerwca 2021 roku, na mocy kan. 93 KPK, z dniem 20 czerwca 2021 roku odwołuję w Diecezji Łowickiej dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, udzieloną dnia 21 grudnia 2020 roku (L.dz. 2036/2020) z powodu sanitarnych ograniczeń związanych z pandemią COVID-19.

Jak pisał kardynał Sarah, „koniecznie i pilnie trzeba powrócić do normalności życia chrześcijańskiego; jego domem jest budynek kościoła, zaś sprawowanie liturgii, a zwłaszcza Eucharystii, jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i za­razem jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc (KL 10)”.

Powróćmy więc do Eucharystii z oczyszczonym sercem i mocniejszym pragnieniem, by spotkać Pana, trwać przy Nim i przyjąć Go, aby zanieść Go braciom i siostrom, dając świadectwo życia wypełnionego wiarą, miłością i nadzieją.

+ ANDRZEJ FRANCISZEK DZIUBA

źródło: diecezja.lowicz

źródło: diecezja.lowicz.pl

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.