Żyrardów

Azymut Rodzina

Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie prowadzi kampanię informacyjna dotycząca pieczy zastępczej. Celem jest zainteresowanie mieszkańców powiatu opieką nad potrzebującymi dziećmi. Kampania została zorganizowane ze względu na kryzysową sytuację:

Mówiła Paulina Drozd koordynator kampanii. Radio Victoria wspiera kampanię „Azymut Rodzina” patronatem medialnym.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.