Łowicz Skierniewice

Powiat łowicki i Skierniewice w czerwonej strefie

fot. Kancelaria Premiera RP

Dziś (15.102020 r.) Ministerstwo Zdrowia przedstawiło nową listę powiatów objętych tak zwaną czerwoną strefą. Dodatkowymi obostrzeniami w naszym regionie zostaną objęte powiat łowicki i miasto Skierniewice. Podczas konferencji prasowej Premier poinformował także o nowych obostrzeniach, które będą obowiązywały zarówno w strefie żółtej jak i czerwonej.

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Regionie.

Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 w powiecie łowickim  aktualnie wynosi – 120 osób. Liczba osób objętych kwarantanną na mocy decyzji PPIS w Łowiczu: 1432, a  liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym 27.

W powiecie sochaczewskim kwarantanną objęte są 833 osoby, w izolacji domowej przebywa 77 osób a pod nadzorem epidemiologicznym 4. Aktualnie hospitalizowane są 22 osoby. Od początku epidemii u 322 osób wykryto zakażenie koronawirusem, z czego 218 osób ozdrowiało.

W powiecie żyrardowskim na kwarantannie przebywają 564 osób, w izolacji domowej są 83 osoby, a pod nadzorem epidemiologicznym 28. Od początku epidemii potwierdzono  zachorowanie u  251 osób, z czego 125 ozdrowiało a 10 zmarło.

W powiecie i mieście Skierniewice obecnie na kwarantannie przebywa 1913 osób, od początku epidemii potwierdzono zakażenie u 347 osób, z czego ozdrowiało 195. Nadzorem epidemiologicznym objęte są 74 osoby.

W powiecie rawskim kwarantanną objęte są 284 osoby, w izolacji domowej przebywa 37 osób, 8 osób jest hospitalizowanych. Od początku epidemii potwierdzono zakażenie u 143 osób, z czego  90 to ozdrowieńcy.

W powiecie kutnowskim w kwarantannie i izolacji przebywają 952 osoby, 105 jest pod nadzorem epidemiologicznym. 132 osób jest zakażonych, w tym 2 hospitalizowane a ozdrowieńców jest 167.

W powiecie zgierskim aktualnie choruje 170 osób. W kwarantannie domowej jest 528 osób. Od początku prowadzenia statystyk potwierdzono zakażenie u 342 osób z czego 23 zmarły.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.