Kutno

43 pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Kutnie zakażonych COVID-19

Ognisko Korona wirusa w Domu Opieki społecznej przy ulicy Oporowskiej w Kutnie . Zakażeni są pensjonariusze , ale i pracownicy. Na chwilę obecną nie ma konieczności ewakuacji placówki.

Mówi Marek Jędrzejczak Wicestarosta kutnowski.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.