Łowicz

5 milionów na zabytki w Łódzkiem

5 milionów złotych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Z tej puli środków 75 000 tys. złotych przekazano na łowicki zabytkowy spichlerz wpisany do rejestru pod nazwą magazyn zbożowy, oraz 75 000  do dawnego kościoła ewangelicko-augsburskiego w Łowiczu. Symboliczne czeki przekazał dziś Grzegorz Schreiber, marszałek województwa.

W naszym regionie pieniądze trafią również do Archikolegiaty NMP Królowej w Tumie, Parafii p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Bąkowie Górnym, Parafii p.w. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Głogowcu, Parafii p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bielawach, Parafii p.w. Św. Stanisława B-pa M. w Boguszycach, do Muzeum – Zamek w Oporowie, Parafii p.w. Św. Trójcy w Piątku i Parafii p.w. Św. Rocha w Boczkach Chełmońskich.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.