Kutno

Osiemdziesiąta rocznica utworzenia Getta w Kutnie

15 czerwca 1940 roku czyli równo 80 lat temu na terenie dawnej cukrowni Konstancja przy ulicy Mickiewicza w Kutnie  Niemcy stworzyli getto dla ludności żydowskiej, w którym w nieludzkich warunkach stłoczono  prawie 8 tysięcy ludzi.

Mówi Bożena Gajewska Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

Foto. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.