Żyrardów

Awantura na sesji Rady Miasta – Fieldorfa-Nila czy Jedności Robotniczej?

Spór o nazwę ulicy trwa w Żyrardowie od wielu miesięcy. Po raz kolejny sprawa trafiła pod obrady na sesji Rady Miasta. Tym razem mieszkańcy złożyli projekt uchwały wnosząc o powrót do dawnej nazwy ulicy. Obradom towarzyszyło wiele emocji: 

W dyskusji kilka razy zabierał głos Radny Arkadiusz Sowa z PiS:

Mieszkańcy nie tylko przygotowali projekt uchwały, zbierali także podpisy:

Mówiła Barbara Monik – Stopińska Przewodnicząca Komitetu Obywatelskiego.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.