Aktualności

Dziś obchodzimy 14-stą rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II

fot. episkopat.pl

Dokładnie 14 lat temu odszedł do domu Ojca papież Jan Paweł II. Wierni pamiętają. Dlatego w wielu miastach ludzie spotkają się na marszach i modlitwach. Pontyfikat 264. następcy św. Piotra trwał 26 lat 5 miesięcy i 16 dni i był trzecim co do długości w historii papiestwa – po św. Piotrze i Piusie IX.

O godzinie 21.15 na placu Piłsudskiego w Warszawie odbędzie się tradycyjne czuwanie połączone z refleksją nad nauczaniem Papieża  Polaka.  Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza dziś do refleksji nad słowami papieża, które padły 40 lat temu podczas pierwszej pielgrzymki do Polski. Hasło tegorocznych obchodów 2 kwietnia  to „Odnów oblicze!”  nawiązujące  do słów Papieża Polaka – Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi.

Papież Jan Paweł II był szczególnie Polakom, którym dawał nadzieję. Mieszkańcy Kutna pamiętają nauki Ojca Świętego o czym dziś na ulicach Kutna rozmawiała Renata Jastrzębska.

W wielu miastach naszego regionu są pomniki Papieża – Polaka, taki pomnik jest między innymi w Rawie Mazowieckiej. Jakie ma znaczenie dla mieszkańców? – pytała Dagmara Skopiak

Dziś, w rocznicę śmierci świętego Jana Pawła II właśnie pod pomnikiem mieszkańcy Rawy Mazowieckiej będą się modlić w Jego intencji. Uroczystość rozpoczną się Mszą Świętą o godzinie 19.30.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.