Kutno

Trwa przegląd regulaminu dotyczącego organizacji imprez masowych

W Kutnowskim Magistracie zebrał się zespól ds. przeglądu imprez masowych. Zadaniem zespołu jest szczegółowa analiza regulaminu dotyczącego organizacji imprez masowych i udostępniania na nie terenów miejskich. Prezydent Kutna zapowiada że będą zmiany w dotychczasowym regulaminie. Mówi Zbigniew Wdowiak Zastępca Prezydenta Kutna

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.