Informacje bieżące (Mazowsze)

Wsparcie z KSOW

23 projekty zgłoszone przez 12 podmiotów otrzymają w tym roku wsparcie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim. Beneficjenci aplikowali w tym roku o ponad 1,9 mln zł. Ostatecznie na liście rankingowej znalazły się projekty o łącznej wartości wsparcia na blisko 710 tys. zł. Mówi Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Do tegorocznego konkursu dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zgłoszono 45 wniosków na łączną sumę ponad 1,9 mln zł. Projekty będą realizowane w 2019 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2018–2019. Nabór wniosków prowadzony był od 4 do 18 lutego 2019 r. Wnioskodawcy ubiegali się o środki na m.in. organizację targów, wyjazdów studyjnych, szkoleń, imprez plenerowych, wydawnictw czy publikacji prasowych lub internetowych. W sumie wartość zgłoszonych projektów przekroczyła 1,9 mln zł, przy czym limit dla województwa mazowieckiego wynosi 1,5 mln zł.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.