Informacje bieżące (Mazowsze)

Mazowsze najsilniejszym polskim regionem

Województwo mazowieckie po raz kolejny jest niekwestionowanym liderem rankingu dochodów jednostek samorządu terytorialnego w przeliczeniu na mieszkańca. – To oczywiście powód do satysfakcji dla nas wszystkich – samorządów i mieszkańców Mazowsza – mówi marszałek Adam Struzik.

W 2018 r. samorząd Mazowsza kontynuował, a także uruchomił nowe programy wsparcia na rzecz samorządów z regionu. W sumie przekazał blisko 73 mln zł wsparcia, a w tym roku kolejnych 105 mln zł, na remonty i budowy dróg lokalnych, rewitalizację zabytków, remonty strażnic OSP, zakup sprzętu pożarniczo-gaśniczego, rozbudowę i modernizację obiektów sportowych czy tworzenie małej architektury. Większość z nich to wsparcie dla małych miejscowości i sołectw.

Foto: wikipedia.org

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.