Żyrardów

Spotkanie Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego

W Resursie spotkali  się przedstawiciele Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Włodarze gmin  mieli okazję do zapoznania się ze strategicznym dokumentem  który pozwoli na wspólne aplikowanie o środki zewnętrzne. Czego ponadto dotyczyło spotkanie?

Mówił Lucjan Krzysztof Chrzanowski Prezydent Żyrardowa

Podczas spotkania został wybrany Zarząd Komitetu Sterującego Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Włodarze Gmin jednogłośnie wybrali na przewodniczącego Prezydenta Miasta Żyrardowa Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego. A co Będzie należało do zadań komitetu?

Mówił Jacek Grzonkowski Dyrektor Wydziału Rewitalizacji i Rozwoju UM Żyrardowa. W zarządzie komitetu zasiadają również Burmistrz Sochaczewa i Wójt Gminy Belsk Duży.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.