Kutno

Nabór do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie

W  Kutnie trwa nabór  do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Każda z organizacji  pozarządowych zarejestrowanych i działających   w Kutnie  może zgłosić  dwie osoby. Gdzie można tego dokonać?

Mówi Agnieszka Lewandowska z Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Kutno.

W skład Rady wchodzi 12 osób. Sześć z nich to przedstawiciele organizacji pozarządowych, trzy osoby są wyłaniane z ramienia Rady Miasta, a trzy reprezentują Prezydenta Miasta Kutno.

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie jest organem konsultacyjnym w sprawach dotyczących życia społecznego miasta. Celem Rady jest wypracowywanie dobrych warunków do tworzenia praktycznej współpracy pomiędzy samorządem i jednostkami samorządowymi a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Rada pełni funkcję doradczą i inicjatywną.

FOTO. UM KUTNO.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.