Łowicz

Przebieg i organizacja procesji eucharystycznej w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Archiwum Radia Victoria

Opierając się na uzgodnieniach z przedstawicielami Powiatu, Miasta, Policji i Parafii Katedralnej Kuria Diecezjalna Łowicka poinformowała o podjętych ustaleniach w sprawie przebiegu i organizacji tradycyjnej procesji eucharystycznej w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ulicami Łowicza w dniu 3 czerwca.

Mówił Ksiądz Zbigniew Kielan Rzecznik Prasowy Diecezji Łowickiej

Łowicz, dnia 25.05.2021 r.

L.dz. 900/2021

KOMUNIKAT W SPRAWIE UROCZYSTOŚCI BOŻEGO CIAŁA

W ŁOWICZU W ROKU 2021

Opierając się na uzgodnieniach z przedstawicielami Powiatu, Miasta, Policji i Parafii Katedralnej (organizatorem procesji), Kuria Diecezjalna Łowicka pragnie poinformować o podjętych ustaleniach w sprawie przebiegu i organizacji tradycyjnej procesji eucharystycznej w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ulicami miasta w dniu 3 czerwca 2021r.

Uroczystość rozpocznie się Eucharystią sprawowaną pod przewodnictwem Biskupa Łowickiego na Starym Rynku o godz. 10.3o.

Po Mszy św., około godziny 11.3o z miejsca celebry wyruszy procesja eucharystyczna, której trasa (podobnie jak w latach ubiegłych) przebiegać będzie następująco:

1) przejście do I-go ołtarza przy kościele oo. Pijarów;

2) następnie przejście wzdłuż pierzei południowej Starego Rynku, ul. 11. Listopada do al. Sienkiewicza – II ołtarz przed Kościołem św. Leonarda;

3) dalej Plac Koński Targ do ul. Tkaczew – III ołtarz na skrzyżowaniu ul. Tkaczew i ul. 3 Maja;

4) powrót ul. 3 Maja do Placu Stary Rynek, gdzie przy dzwonnicy usytuowany będzie IV ołtarz.

Tegoroczna Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa i towarzysząca jej procesja zorganizowane będą zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami sanitarnymi i przy zachowaniu zalecanych zasad bezpieczeństwa. Uczestnicy procesji proszeni są o zachowanie dystansu społecznego nie mniejszego niż 1,5 m., a tam, gdzie byłoby to niemożliwe o zasłonięcie ust i nosa maseczką. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 861 ze. zm. )].

W przypadku opublikowania nowych wytycznych podanych przez władze państwowe lub sanitarne, konieczne uregulowania i zmiany niezwłocznie przekażemy do publicznej wiadomości.

ks. mgr lic. Zbigniew B. KIELAN

Rzecznik Prasowy Diecezji Łowickiej

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.